Fypryst 134 Mg Pies 10-20Kg /3 Pipety/

33,69

Opis

Fypryst 134 Mg Pies 10-20Kg /3 Pipety/

KRKA

FYPRYST 134 MG DLA PSÓW O WADzE OD 10 DO 20 KG NA PCHŁY, KLESzCzE I WSzOŁY (3 PIPETY)   Skład:1 pipetka (1,34 ml) zawiera:Substancja czynna: Fipronil  134 mgSubstancje pomocnicze:ButylohydroksyanIZol (E320)  0,27 mgButylohydroksytoluen (E321)  0,13 mgWskazania lecznicze:Leczenie i pRZeciwdziałanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psów.Leczenie i kontrola alergicznego pchlego zapalenia skóry (APzS) u psów.Leczenie i pRZeciwdziałanie infestacji wszołów (Trichodectes canis) u psów. PRZeciwskazania:ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 2 kg.Nie stosować produktu u zwieRZąt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwieRZąt w okresie rekonwalescencji.Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.Produkt jest pRZeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów ze względu na ryzyko pRZedawkowania. Stosowanie:Stosować bezpośrednio na skórę. Jedna dawka zapewnia ochronę pRZed infestacją pcheł pRZez okres 2-ch miesięcy. Produkt jest skuteczny pRZeciwko kleszczom pRZez okres 4 tygodni. Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia.Każda pipetka Fyprystu pakowana jest oddzielnie w specjalną aluminiową torebkę, co umożliwia proste i bezpieczne użycie. Pipetki bardzo łatwo otwoRZyć, a dozowanie jest wyjątkowo precyzyjne. Działania niepożądane:Jeżeli dojdzie do wylIZania preparatu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika. Bardzo RZadko obserwowano również pRZejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (pRZeczulica, depresja, nerwowość), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.Należy unikać pRZedawkowania.W pRZypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekaRZa weterynarii.Szczególne środki ostrożności pRZy pRZechowywaniu:PRZechowywać w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.PRZechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony pRZed światłem.Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury pRZechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego. Specjalne ostRZeżenia:Produkt może wywołać podrażnienie błon śluzowych i oczu.Należy chronić usta i oczy pRZed kontaktem z produktem.zwieRZęta lub osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol powinny unikać kontaktu z produktem Fypryst roztwór do nakrapiania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu zawartości pipetki z palcami, a w pRZypadku, gdy taki kontakt miał miejsce, należy umyć ręce wodą i mydłem.Jeśli dojdzie do pRZypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy pRZepłukać je czystą wodą.Po podaniu produktu należy umyć ręce.Należy unikać dotykania leczonych zwieRZąt i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwieRZęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwieRZęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść.

Higiena_psow

częste parcie na stolec, średni pies do domu, pogryzienie przez mrowki, sfilcowane włosy, państwo z chihuahua, indyk kanadyjski waga, pies alergik, amstaff blue dorosły, castorama hamak

yyyyy